Vælg en side

Ikon- & illustrationsdesign 

Jeg skulle redesigne et sæt af nye ikoner, der skulle formidle komplekse videnskabelige begreber på en klar og forståelig måde for investorer og andre interessenter. Dette redesign havde til formål at illustrere forskningsområderne inden for “disease triggers and targets”, hvilket indebærer de grundlæggende mekanismer bag cellestress, inflammation, fejlfoldede proteiner, neuronalt tab og demyelinisering – alle centrale faktorer i udviklingen af hjernesygdomme..

Virksomhed: 2N Pharma
Rolle: Designer
Kategori: Grafisk design, Illustrationer

Moderne og klar visuel kommunikation

For at sikre, at disse ikoner ikke alene var informative, men også æstetisk tiltalende og i tråd med 2N Pharmas identitet, valgte jeg at designe dem med et moderne “flat” look. Dette designvalg reflekterer en nutidig tilgang til videnskabelig visualisering, hvor kompleksitet omsættes til klar og tilgængelig visuel form. 

Ikonerne

  • Oxidativ stress: Dette ikon illustrerer de skadelige effekter af oxidativ stress på cellerne, en central faktor i udviklingen af neurodegenerative tilstande.
  • Inflammation: Viser cellernes inflammatoriske respons, en vigtig proces i mange patologiske tilstande, herunder hjernesygdomme.
  • Misfolded protein: Highlighter problemet med fejlfoldede proteiner, som er nøglefaktorer i sygdomsprocesser ved bl.a. Alzheimer’s og Parkinson’s.
  • Neuronal loss: Repræsenterer tabet af neuroner, en kritisk hændelse i progressionen af neurodegenerative sygdomme.
  • Demyelination: Viser processen med myelintab, som er karakteristisk for sygdomme som Multiple Sclerosis (MS), og understreger betydningen af myelin for neuroners funktion.